Allegra Lab Helsinki esittäytyy – Aino Kuusava

20/09/2018

Allegra Lab Helsingin finanssivastaava, Aino Kuusava, on valmistunut vaatetusalan artenomiksi Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta, minkä jälkeen hän on työskennellyt sekä Seppälässä että Stockmannilla ostajana ja brand managerina. Ainon osaaminen oli läsnä vaatteen suunnitteluvaiheesta aina viimeiseen myytävään kappaleeseen saakka – budjetoinnista ja targetoinnista mallistojen teettämiseen sekä käytettävyyden ja laatukriteerien täyttymisen seuraamiseen. ”Asiantuntijuuteni ja ammattitaitoni on vaatteen elinkaaressa ja kohderyhmäajattelussa”, Aino tiivistää. Tällä hetkellä Aino työskentelee omistamassaan ranskalaiseen muotiin keskittyneessä maahantuonti- ja tukkuliike Serpenttiinissä.

Ainon ja Allegra Lab Helsingin yhteinen taipale sai alkunsa ystävyyden ja kohdanneiden intressien yhteisvaikutuksesta. Ainon asiantuntemus oli omiaan vastaamaan Allegrassa heränneeseen taloushallinnollisen osaamisen ja organisoinnin tarpeeseen. Nykyään Aino onkin vastuussa Allegran taloudellisesta toiminnasta. ”Kaiken taloushallinnon lähtökohtana on kuitenkin aina Allegran toimintaperiaatteiden ja arvojen priorisoiminen”, Aino summaa.

Aino kuvailee osaamisensa kumpuavan Allegraa leimaavan tieteen eetoksen ulkopuolelta. Erilainen ammattitaito ja tulokulma ovat Ainon mukaan mahdollistaneet tieteen yleistajuistamisen ja popularisoinnin onnistuneisuuden varmistamisen käytännössä. ”Toimin välillä koekaniinina vireillä olevien ideoiden ja projektien yhteydessä ja huomautan, jos jotkin seikat jäävät akatemian ulkopuolelta tulevalle epäselviksi”, hän kertoo. Aino kuvailee itseään insinöörimäiseksi luonteeksi, joka täydentää Allegran edustamaa monimuotoista palettia. ”Erilaiset asiantuntijuuden tasot ja ulottuvuudet kohtaavat”, hän pohtii.

Aino näkee Allegran tinkimättömänä ja periaatteellisena tekijänä, joka ammentaa toimintaansa tieteen lähtökohtien ensisijaisuudesta ja kunnioittamisesta. Hänen mukaansa Allegra on osaavien ihmisten tiivistymä, jonka tekeminen toimii eräänlaisena vastavoimana tehokkuusajattelulle. ”Allegra on onnistunut rakentamaan tilansa ja paikkansa omintakeisuutensa ja vaihtoehtoisuutensa kautta”, Aino pohtii. Allegraa ei tulisi Ainon mukaan nähdä suljettuna yhteisönä – sen sijaan se on laajalle levittyvä avoin verkosto, joka dynaamisuudessaan kykenee löytämään uusia tekemisen tapoja jatkuvasti.

Kerro lyhyesti;

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Juon teetä ja luen aika paljon. Myös podcastit ja on demand-palvelun radio-ohjelmat rikastuttavat vapaa-aikaani. Suosikkejani ovat Kultabassokerho ja D.R.E.A.M.

Millainen oli kesäsi? 
Vauhdikas, se meni nopeasti. Veneilimme ja mökkeilimme.

Miten vietät sunnuntaisi? 
Luen lehtiä. Perheen kanssa vietetty aika, esimerkiksi kortinpeluun merkeissä tekee sunnuntaista hyvän.

Mikä on lempipaikkasi Helsingissä? 
Oma kerrostaloyhteisömme Viikinrannassa, paikan ja ihmisten muodostama kokonaisuus. Olemme kaikki ystäviä keskenämme ja pidämme useimmiten ovemme auki. Lapset ja koirat painelevat hyvin vapaasti asunnosta toiseen.

Teksti & kuva: Ronya Hirsma