Allegra Lab Helsinki esittäytyy: Alma Ritvaniemi

04/04/2024

Allegra Lab Helsinki esittäytyy: Alma Ritvaniemi

 

Allegra Lab Helsingin kevään 2024 harjoittelija Alma Ritvaniemi on alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistolta. Hänen erikoistumisalueensa on Japanin tutkimus.

 

Opinnoissa Almaa kiinnostavat sosiaalinen vuorovaikutus, valtasuhteet ja institutionaaliset käytännöt, sekä näiden tutkimus inklusiivisen politiikan ja demokraattisen mielipiteenmuodostuksen edistämiseksi. Teoreettisesti ja metodologisesti opinnot pohjautuvat pitkälti sukupuolentutkimuksen ja mediatutkimuksen empiirisiin lähestymistapoihin. ”Innostun koko ajan enemmän tutkivasta työstä. Se miten ihmiset ja yhteiskunta toimivat on loputtoman mielenkiintoinen kysymys.”

 

Harjoittelun ohella Alma työstää pro gradu -tutkielmaansa, jossa hän tarkastelee kansantajuisia kuvauksia militarismista ja puolustusvoimista japanilaisessa mediassa. Kandivaiheen vaihdossa Sapporossa Almaa alkoi kiinnostaa millaista militarismia käsittelevää mediakuvastoa mahtuu maanpuolustuspuheeseen Japanin kaltaisessa maassa, jossa, samoin kuin Suomessa, pääasiallisesti pidättäydytään tiukasti kansallisissa ja kulttuurisissa rauhan ja itsepuolustuksen narratiiveissa.

 

Alma kiinnostuikin Allegra Lab Helsingin toiminnasta juuri yhdistyksen tieteen, taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa tekemän työn takia. Tämän lisäksi häntä puhutteli erityisesti Tutkitusti-hankkeen tavoite lisätä yleistajuisen tieteen ja humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

 

Tutkitusti-hankkeen harjoittelijana Alma vastaa erilaisista tiedeviestinnän tehtävistä liittyen muun muassa tapahtumatuotantoon, hankerahoitukseen, verkkosivu-uudistukseen ja visuaalisen sisällön suunnitteluun. Hän myös seuraa tieteen kentällä ja tiedeviestinnässä tapahtuvaa keskustelua ja tuottaa sosiaaliseen mediaan ajankohtaista sisältöä, kuten hankkeen hakukonetta markkinoivia Viikon hakusana -lukupaketteja.

 

Vapaa-ajallaan Alma viettää mielellään aikaa musiikin, taiteen ja liikunnan parissa. Huilunsoitto ja kuvataiteet ovat olleet jo pitkään olennainen osa arkea. ”Harrastukset ovat minulle tärkeä itseilmaisun ja rentoutumisen keino. Ne määrittävät paljon sitä, millaiseksi tekijäksi koen itseni. Olen oppinut niiden kautta pitkäjänteisyyttä ja saanut parempaa pelisilmää musiikilliseen ja visuaaliseen ilmaisuun.”

 

LYHYESTI

 

Kahvi vai tee?

 

“Kahvi. Tee on kiva kanssa, mutta välillä maltan mennä nukkumaan vaan koska aamulla saa taas juoda kahvia.”

 

Mikä tekee elämästäsi merkityksellistä ja hyvää?

“Ainakin taide, huumori ja läheiset. Ja sitten hyvä sää, luonnossa liikkuminen, uudet kokemukset ja se, että muistaa olla kiva ja reilu kaveri myös itselleen niin viihtyy oman pään sisällä. Eli sanoisiko niin, että ihmisten aito kohtaaminen, liikkeessä pysyminen ja esteettisyys saavat minut hyvälle tuulelle.”

Mikä on paras paikka Helsingissä?

“Tulee mieleen paikat, joissa on meri lähellä, jotkut saaret ja lahdet. Tykkään Suomenlinnan kallioista ja Larussa on se pieni saari, jolle voi kahlata kesäisin makoilemaan. Nyt kohta keväällä Töölönlahti on ihan paras iltaisin, kun niissä Hesperianpuiston valaistuissa puissa alkaa olla jo lehtiä ja satakielet laulaa. Tai huutaa. Kannattaa käydä!”