Allegra Lab Helsinki esittäytyy: Anni Hagelin

02/11/2022

Allegra Lab Helsingin tiedeviestinnän harjoittelija Anni Hagelin valmistui hiljattain filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta. Kandidaatintutkintonsa hän suoritti Nizzassa, Ranskassa. ”Lukion jälkeen en oikein tiennyt, mitä haluaisin opiskella, eikä ajatus pääsykokeisiin lukemisesta innostanut. Ystäväni vinkkasi, että Ranskassa yliopisto-opinnot pääsee aloittamaan ilman pääsykoetta, joten päätin lähteä kokeilemaan antropologiaa”, Anni kertoo. ”Myöhemmin olen kyllä miettinyt, miten uskalsin, vaikka en ollut edes opiskellut ranskan kieltä koulussa kovin pitkään. Olen tosi iloinen, että olin silloin niin hullu ja peloton!”

Antropologian opintojen kuluessa Anni kiinnostui sukupuoleen ja naiseuteen liittyvistä kysymyksistä, ja ranskalainen professori kertoi hänelle sukupuolentutkimuksen maisteriopinnoista, joita myös Helsingin yliopisto tarjoaa. Sujuva ranskan taito mukanaan Anni palasi Suomeen jatkamaan opiskelua.

Maisteriohjelman aloittaminen Helsingin yliopistossa mahdollisti vertailun suomalaisen ja ranskalaisen opiskelukulttuurin välillä. Nizzassa opiskelu tuntui vanhanaikaiselta ja säännellyltä, eikä valinnaisuutta opinnoissa juuri ollut. Toisaalta pienet ryhmäkoot tekivät opetuksesta keskustelevaa, ja Anni mieltyi menetelmäopintojen ja käytännön tutkimusharjoitusten runsauteen. Helsingissä opiskelemista hän kuvailee äärettömän vapaaksi ja itsenäiseksi. Valinnanvaraa oli paljon, mikä oli samaan aikaan sekä ilo että riesa: Anni innostuu uuden oppimisesta niin, että monien inspiroivien sivuainevaihtoehtojen joukosta oli vaikea poimia vain joitakin.

Sukupuolentutkimus osoittautui täydelliseksi oppiaineeksi Annille. Tieteenalalle tyypillinen kriittinen suhtautuminen muun muassa valtarakenteisiin ja yhteiskunnan eriarvoisuuksiin sopii hyvin hänen kiinnostuksenkohteisiinsa, joita ovat muun muassa ihmisoikeuskysymykset, kolonialismi, alkuperäiskansat ja saamelaisuus. ”Sukupuolentutkimuksesta sai valtavasti työkaluja kiistanalaisten aiheiden käsittelyyn. Se toi myös uusia näkökulmia omassa elämässäni ajankohtaisiin asioihin, kuten oman saamelaisuuteni pohtimiseen”, Anni kertoo.

Gradussaan Anni tutki jälkikoloniaalin feministisen teema-analyysin keinoin saamelaisten vaikuttajien kokemuksia sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Tutkimuksen tekeminen tuntui henkilökohtaisen aiheensa vuoksi toisinaan raskaalta, koska saamelaisten representaatioon suomalaisessa yhteiskunnassa liittyy paljon ikäviä asioita. Havainnot olivat kuitenkin myös rohkaisevia ja toivoa herättäviä. ”Sosiaalista mediaa käytetään saamelaisuuden vahvistamiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Se avaa mahdollisuuksia toimijuuteen saamelaisten omista lähtökohdista käsin”, Anni tiivistää.

Koska Anni rakastaa opiskelemista, hän ei suinkaan aio jättää yliopistoa vain yhden maisterintutkinnon jälkeen: tänä syksynä hän aloitti opinnot sosiologian maisteriohjelmassa, eikä väitöskirjatutkimuskaan tunnu kaukaiselta ajatukselta.

Allegra Lab Helsingin harjoittelijana Anni tuottaa monipuolisesti sisältöjä Tutkitusti-hankkeen sosiaalisen median kanaviin, seuraa ajankohtaista tieteellistä keskustelua ja vastaa hankkeen somemarkkinoinnista ja visuaalisesta ilmeestä. ”On ihan mahtavaa, että saan työssäni lukea tiedeartikkeleja ja levittää tietoa tieteestä! Olen oppinut paljon uutta ja tutustunut sellaisiinkin tieteenaloihin, jotka aiemmin olivat minulle vähän vieraita”, Anni kertoo. ”Tiedeviestintä ja tieteen yleistajuistaminen tuntuu merkitykselliseltä. On tosi tärkeää, että tiedettä muutetaan ymmärrettävämpään muotoon ja herätellään ihmisiä huomaamaan, miten tutkittu tieto koskettaa ihan kaikkien arkipäivää.”

 

Lyhyesti

 

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Harrastan painonnostoa, soittelen toisinaan viulua ja syksyisin kerään sieniä ja marjoja. 

 

Mikä saa sinut innostumaan?

Hyvin argumentoitu keskustelu. 

 

Kerro jokin kulttuurivinkki?

Tympeät tytöt -sarjakuva.

 

Suunnataan lopuksi ajatukset loppuvuoden juhlakauteen: mikä on parasta joulussa? 

Glögi!