Allegra Lab Helsinki esittäytyy – Lotta Haikkola

30/08/2018

Tänään tutustumme Allegra Lab Helsingin hallitukseen kuuluvaan Lotta Haikkolaan!

Lotta on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi sosiologiasta vuonna 2012 ja toiminut valmistumisestaan lähtien tutkijana. Lotan tutkimus on keskittynyt muun muassa nuorten kohtaamaan työttömyyteen, työvoimapolitiikkaan ja uusliberaaliin hallintaan. Lotta on työskennellyt aikaisemmin sosiologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella THL:llä, mutta toimii tällä hetkellä Nuorisotutkimusverkostolla. Lotta työskentelee kahden Nuorisotutkimusverkoston alla toteutettavan projektin parissa, keskittyen nuoriin työelämän marginaaleissa sekä rikoksilla oireilevien nuorten palvelujärjestelmään.

Tutkimuksensa ohessa Lotta on toteuttanut omaa kiinnostustaan tiedeviestinnän parissa. Hän toimii sekä Nuorisotutkimus-lehden että viime joulukuussa perustetun Ilmiö – sosiologinen media kaikille, verkkolehden päätoimittajana. Ilmiön tarkoituksena on popularisoida tieteellistä tutkimusta ja tehdä sosiologiasta lähestyttävää, ymmärrettävää ja vaikuttavaa. Verkko on julkaisualustana ajankohtainen ja alati kasvava. Lotta oli kertomansa mukaan pitkään kiinnostunut verkon potentiaalista tiedeviestimisen kanavana. Hän kertoo, että verkkojulkaiseminen ei ollut kuitenkaan vielä joitakin vuosia sitten saavuttanut tarvittavaa tilaa ja yleisöpotentiaalia. Viestintäteknologioiden kehityksen myötä aika on nyt kuitenkin enemmän kuin kypsä verkon ja yleistajuistamisen kaltaisille tekemisen ja julkaisemisen muodoille.

Lotta kertoo, että hänen itsensä jakama visio tutkimustyön ja siihen nivoutuvien toimintamuotojen uudistamisesta ja monipuolistamisesta on saattanut hänet ja Allegran yhteen samankaltaisten intressien kohtaamisen myötä. Lotta kuvailee Allegraa monipuoliseksi, aikaansaavaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Allegra on Lotan mukaan pieni ja uusi tekijä, joka ei kanna perinteiden painolastia mukanaan. Tämä mahdollistaa Allegran toiminnalle ominaisen innovatiivisuuden, ketteryyden ja joustavuuden. Lotta kertoo toivovansa, että pyrkimys kiinnostavaan ja ennakkoluulottomaan uuden ammentamiseen lisääntyisi tutkimustyön kentällä ja löytäisi kyseisenkaltaisesta, konventioita venyttävästä toiminnasta kiinnostuneen tekijäjoukkonsa.

Kerro lyhyesti;

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Millainen oli kesäsi? 
Lämmin ja rento.

Miten vietät sunnuntait? 
Harrastamme retkeilyä Helsingissä ja lähialueilla lastemme kanssa.

Mikä on lempipaikkasi Helsingissä? 
Tykkään merestä. Erityisesti Verkkosaarenranta on kiinnostava. Se on vielä ennen rakennustöiden alkamista niin sanottu ”no man´s land” ja siksi näkemisen arvoinen.

Teksti & kuva: Ronya Hirsma