Allegra Lab Helsinki esittäytyy: Regina Suikki

18/10/2023

Syksyn 2023 harjoittelijamme on Turun yliopistossa filosofiaa opiskeleva Regina Suikki. Hän löysi tiensä Allegralle harjoitteluilmoituksen kautta ja aloitti työt etänä elokuussa 2023.

Regina on suorittanut opintopolkuaan Turun yliopistossa. Filosofian opiskelu Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa houkutteli Helsingissä lukion käyneen Reginan muuttamaan Turkuun. ”Olen utelias, ja kaipasin mahdollisuutta kulkea kaduilla, jotka eivät olleet käyneet vielä tutuiksi.” Turussa häntä viehättävät kauniit puutaloalueet, jokiranta valoineen sekä korkeat paikat, joista näkee kaupungin lisäksi luontoa.

Miten sitten päädyit lukemaan Filosofiaa Turkuun? ”Olen ollut aina todella kiinnostunut monista aloista, ja koin, että filosofia alana mahdollistaa muidenkin alojen aiheisiin perehtymistä. Filosofia antaa välineitä eri alojen metodien ja käsitteistön ymmärtämiseen sekä kriittiseen tarkasteluun. Lisäksi monien alojen kysymyksiä voi lähestyä eettisestä näkökulmasta; millä asioilla on tietyissä asioissa tai ilmiöissä eettistä merkitystä?” Jo pienenä Regina oli kiinnostunut siitä, miten toisia ihmisiä, muunlajisia eläimiä ja muuta luontoa tulisi kohdella, joten kiinnostus eettisiin kysymyksiin on ollut pidemmän aikaa läsnä.

Tällä hetkellä ilmastoetiikkaan erikoistuminen kiinnostaa Reginaa, ja hän kirjoitti kandidaatintutkielmansa ilmastotuuppausten (engl. climate nudges) oikeuttamisesta. Muihin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat feministinen filosofia ja tieteenkritiikki, moraalipsykologia ja tunteiden filosofia sekä eläinfilosofia. Kysyttäessä, onko filosofia tarjonnut vastauksia Reginaa pohdituttaviin kysymyksiin hän vastaa: ”filosofia ei välttämättä anna aina vastauksia, mutta se voi esittää tarkentavia kysymyksiä, jotka saattavat viedä parempaan suuntaan.” Jos mietitään tulevaisuutta, niin Regina toivoo, että voisi tehdä töitä monitieteellisten projektien parissa, joissa tehdään reilumpaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Arjessa tärkeää olisi saada olla elinympäristössä, jossa on estetiikkaa ja vapauden tunnetta. Koti ja sen ympäristö ovat tärkeät, ne ruokkivat mielenterveyttä.

Kiinnostus tiedeviestintään yhdistyy Reginalla haluun tehdä jotakin, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiedeviestinnän hän näkee keinona edistää yhdenvertaisuutta, tieteen avoimuutta sekä osuvampaa ymmärrystä yhteiskunnasta ilmiöineen. Sen parissa työskentely tuntuu Reginasta omien arvojen mukaiselta ja merkitykselliseltä. ”En halua ainakaan tehdä työtä, joka tuhoaa maailmaa, ja tämä kenttä ei ole materiaalisesti ongelmallinen.”

Jos Regina saisi muuttaa yhden asian sormia napsauttamalla Suomessa, se liittyisi ihmisten ajattelutapoihin ja arvomaailmaan. ”Näin nopeasti improvisoiden haluaisin muuttaa ihmisten suhtautumista muuhun luontoon yhteyksiä tunnistavaksi ja arvostavaksi sekä tavan määrittää menestys. Jos menestyksen nähtäisiin liittyvän yhteisen hyvän edistämiseen, merkityksellisyyteen ja erilaisiin suhteisiin panostamiseen, ei menestys yhdistyisi yhtä vahvasti vaurauteen, joka vaikuttaa olevan merkittävin yksilön ympäristökuormitusta lisäävä tekijä. Nämä ajattelu- ja arvomuutokset voisivat puolestaan edistää rakenteiden muuttumista.”

Allegra Lab Helsingin harjoittelijana Regina tuottaa monipuolisesti sisältöjä Tutkitusti-hankkeen sosiaalisen median kanaviin ja nettisivuille. Lisäksi hän seuraa mitä yhteiskunnassa, tieteen kentällä ja tiedeviestinnässä tapahtuu sekä vastaa hankkeen visuaalisesta ilmeestä. Visuaalisen sisällön luominen on Reginasta antoisaa, koska siinä pääsee käyttämään luovuutta ja esteettistä silmää. Reginasta on huippua, että hänen työhönsä kuuluu tiedeartikkelien lukeminen, koska hän nauttii tutkimuksiin perehtymisestä vapaa-ajallaankin ja nyt osan uteliaisuudesta voi tyydyttää työajalla.

Lyhyesti:

Kahvi vai tee?

Rakastan molempia, mutta kahvi kofeiinin piristävän vaikutuksen takia.

Mikä saa sinut innostumaan?

Kauniit luontokokemukset, lenkkeily, tanssiminen, toiveikkuutta herättävät teot ja tapahtumat. Uusiin asioihin perehtyminen sekä ymmärrystä avartavat keskustelut.

Kerro jokin kirjavinkki:

Viimeaikainen lukukokemus – Maggie Nelson: Vapaudesta

Julia Ravanis: Skönheten i kaos

Mikä on parasta syksyssä?

Kävelyt jatkuvasti muuttuvassa metsässä ja kaupungissa kulkeminen illan pimeydessä. Sadesäät ja kirjan lukeminen vilttiin kääriytyneenä lämmin juoma kädessä. Lisäksi orastava joulufiilistely!