Allegra Lab Helsinki esittäytyy – Taina Riikonen

30/08/2018

Taina on Allegra Lab Helsingin hallituksen varapuheenjohtaja. Taina Riikonen on ollut mukana Allegran toiminnassa jo yhdistyksen varhaisista vuosista alkaen. Lisäksi Riikonen toimii Turhan tiedon seura ry.n puheenjohtajana.

Taina on taustaltaan klassinen huilisti ja hänellä on filosofian tohtorin tutkinto musiikkitieteestä. Ääneen sisältyvät kulttuuriset merkitykset ovat ohjanneet Tainan tutkimuksellista kiinnostusta. Taina on suuntautunut kulttuuriseen äänentutkimukseen (sound studies) ja sen piirissä häntä kiinnostavat mm. ihmisääni ja sen ruumiillisuus, seksuaalisuuden äänet, urbaanit äänimaisemat ja hiljaisuus sekä julkisten ja yksityisen tilojen äänet ja akustinen ekologia.

Taina toteaa, että kontrolloitu, normatiiviseen ääni-ihanteeseen pyrkivä huilun soittaminen ei lopulta enää näyttäytynyt hänelle mielekkäänä tekemisen tapana. Sen sijaan vapaampi äänen tuottaminen muodostui Tainan tutkimuksen ja henkilökohtaisen tekemisen keskipisteeksi. Lontoolaisen improvisaatioryhmä Automatic Writing Circle (AWC) parissa tekemänsä etnografisen tutkimuksen yhteydessä Taina kiinnostui ääni-improvisaatiosta ja ryhtyi etsimään uusia äänimaisemia. Taina halusi löytää epäkonventionaalisia, soivia putkia arkisesta ympäristöstään. Hänestä tuntui tärkeältä hakea uudenlaista kontaktia hengittävän, puhaltavan kehon ja jonkin putken tai resonanssipinnan välille. Nykyään Taina keskittyy pitkälti äänitaiteen tekemiseen. Hän on tehnyt esimerkiksi Yleisradiolle radiofonioita, joissa kerronta etenee pelkästään äänessä – mikäli kerronta on lainkaan läsnä. Taina kuvailee äänen pikemminkin tuntuvan ja ilmenevän vertikaalisena massana, ei niinkään lineaarisena kerronnallisuutena. Äänitaiteen tekemisen lisäksi Taina opettaa jatkuvasti eri yliopistoissa ympäri Suomea. Taina on toiminut myös taiteen tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa.

Vuonna 2015 Taina Riikonen järjesti yhdessä kielentutkija Janne Saarikiven kanssa tutkijakollegiumissa Turhan tiedon kurssin, jonka lähtökohtana oli kritiikki yliopistoinstituutiota murentavaa tehokkuusajattelua kohtaan. Vuonna 2017 kurssin pohjalta syntyi Turhan tiedon seura ry, jossa Taina toimii puheenjohtajana. Seuran ideana on saattaa yhteen ihmisiä, joita ajaa uteliaisuus ja tiedonjano sekä intohimo vapaaseen ja riippumattomaan tieteeseen.

Allegra Lab Helsinkiä Taina kuvailee heterogeeniseksi, diversiteetiltään rikkaaksi ympäristöksi, joka tuo yhteen toinen toistaan täydentävää monialaista asiantuntijuutta. Erityisen keskeiseksi Taina kokee Allegra Lab Helsingin keskuudessa vallitsevan ilmapiirin, jossa tunnustetaan sekä akatemian että taiteiden yhteiskunnallinen ja poliittinen relevanssi – sekä muutosvoima.

Kerro lyhyesti;

Mitä teet vapaa-ajalla? 
Luen ja urheilen. Molempiin on varmaan jonkinlainen addiktio. Lisäksi haahuilen. Ja siis kirjoitan ja teen ääntä myös. Vapaa-aika ja työ eivät ole toisistaan erillisiä, aika on mulle kuminauhamaista jatkumoa.

Millainen on kesäsi? 
Tuntuu siltä, että kesällä aistit herkistyvät – tuoksut, värit ja äänet korostuvat. Suhtaudun uteliaisuudella tulevaan.

Miten vietät sunnuntait? 
Sunnuntaissa on havaittavissa hitauden ja hiljentymisen elementtejä.

Lempipaikkasi Helsingissä? 
Metro. Tykkään sen äänistä sekä tunnelmasta, joka syntyy maan alla ja tunneleissa liikkumisesta. Lisäksi liike, kiihtyminen sekä metron vahva assosiaatio urbaaniin ympäristöön kiehtovat. Helsingin yliopiston asema (eli Kaisaniemi) on yksi suosikkiasemistani.

Teksti & kuva: Ronya Hirsma