Allegra Lab Helsinki esittäytyy – Taina Tuori

30/08/2018

Tänään Allegra Lab Helsinki esittelee Taina Tuorin, yhden perustajajäsenistään. Taina toimii tällä hetkellä Allegran toiminnanjohtajana.

Taina on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi. Jo opintojensa varhaisessa vaiheessa hän päätti, ettei halua harjoittaa juristin ammattia tulevaisuudessa. Näin ollen hän suuntautui muihin oikeustieteellisiin teemoihin, varsinaisen juristiksi valmistautumisen jäädessä lopulta toisarvoiseksi. Opiskeluaikoina kiinnostuksen kohteiksi nousivat erityisesti kansainvälinen oikeus ja oikeushistoria. Taina kertoo onnistuneensa yhdistämään kiinnostuksen kohteensa väitellessään ihmisoikeuksien historiasta.

Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Taina siirtyi Allegraan töihin. Hän kertoo tehneensä melkein koko Allegra Lab Helsingin toimintaa edeltäneen työuransa yliopistolla – joitakin tuomioistuinlaitoksessa vietettyjä kesiä lukuun ottamatta. Taina on työskennellyt esimerkiksi Erik Castrén -instituutin koordinaattorina, kansainvälisen oikeuden assistenttina ja apurahatutkijana.

Taina perusti Allegra Lab Helsingin vuonna 2014 yhdessä Miia Halme-Tuomisaaren ja Reetta Toivasen kanssa. Allegra syntyi keskinäisen ystävyyden ja työelämää koskevien, yhtenäisten intressien pohjalta. Perustamisen taustalla kyti toive siitä, että tutkijoille syntyisi mielekkäitä työllistymismahdollisuuksia myös yliopistoinstituution ulkopuolella, minkä lisäksi ajatusta Allegrasta motivoi jaettu halu mukavien ihmisten ja mielekkäiden teemojen sekä tehtävien parissa työskentelystä.. Tainan kertoman mukaan Allegra toimii eräänlaisena laboratoriona, jota tutkijat voivat lähestyä yksittäisten hankkeiden ja ideoiden kanssa. Lisäksi Allegran luomissa puitteissa on mahdollista tutustua tämän päivän tutkijalle erityisen tärkeisiin projektijohtamisen taitoihin. Toisin sanoen projektin elinkaaren hallinnoimisen ja organisoimisen harjoitteleminen mahdollistuu Allegran tarjoamassa toimintaympäristössä. ”Toimimme itse esimerkkeinä ja koekaniineina”, Taina sanoo.

Taina kuvailee Allegraa toimijana kokeilevaksi. Toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on tarjota alusta ennakkoluulottomien hankkeiden toteuttamiselle. Pyrkimyksenä on rakentaa toimintaa uusia, tavanomaisesta poikkeavia tapoja hyödyntäen. Hullultakin tuntuvat ajatukset ovat tervetulleita. Olennaista on kuitenkin muistaa, että toiminnan ja tekemisen perusta on poikkeuksetta tutkimuksessa ja tutkitussa tiedossa. ”Allegrassa yhdistyvät akateemisuus ja toisaalta halu nähdä erilaisesta perspektiivistä”, Taina tiivistää.

Kerro lyhyesti;

Mitä teet vapaa-ajallasi? 
Sen lisäksi että vietän aikaa perheen ja lasten kanssa, harrastan kuorolaulua. Laulan Lainhuuto-nimisessä kuorossa, joka muodostuu juristeista.

Millainen oli kesäsi? 
Kesä oli rentouttava ja lämmin, se vietettiin vesillä purjehtien. Rakastan saaristossa ja veneessä olemista. Kesäni huippuhetket kiteytyvät lämmössä, merellä, kaukana saaristossa vietettyyn aikaan.

Miten vietät sunnuntaisi? 
Sunnuntaissa ei ole mitään vakituista elementtiä. Sunnuntai on yleensä onnistunut, jos pääsen lasten kanssa ulkoilmaan.

Lempipaikkasi Helsingissä? 
Saaristo. Mitä ulompi saaristo, sen rakkaampi.

Teksti & kuva: Ronya Hirsma