Ilon päivä: Tutkitusti.-hankkeemme sai 200 000 euron rahoituksen Koneelta!

07/12/2020

Tutkitusti.-hankkeemme sai 200 000 euron rahoituksen Koneelta! Vuosille 2021-2024 sijoittuva hanke tuo yhteen vuosina 11 vakiintunutta yleistajuista tiedemediaa pyrkimyksenään nostaa tiedemedioiden näkyvyyttä ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Suuri kiitos rohkeudesta Koneen Säätiö – Kone Foundation!

Hankekuvaus:
Tutkitun tiedon kasvava yhteiskunnallinen rooli on nostettu toistuvasti esiin erilaisissa julkilausumissa ja toimenpideohjelmissa. Yleistajuiset tiedemediat toteuttavat tätä tavoitetta tekemällä tutkimustiedosta ajankohtaista ja laajasti saavutettavaa. Kuitenkin yleistajuista tiedejulkaisukenttää rasittaa ennakoitavien resurssien puute. Tämä Tutkitusti-verkoston yhteistyöhanke pyrkii ratkaisemaan ongelmaa luomalla toimivan yhteistyömallin, joka rakentaa synergiaa toimitustyön eri osa-alueisiin säilyttäen samalla yhteistyömedioiden toimituskuntien sisällöllisen autonomian ja vastuun.


Allegra Lab Helsinki ry:n toteuttamaan hankkeeseen osallistuu 11 vakiintunutta yleistajuista suomenkielistä tiedemediaa humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta mukaan lukien Politiikasta, AntroBlogi, Ilmiö, Versus ja Katsomukset. Hankkeella on kolme konkreettista tavoitetta: 1) parantaa hankkeeseen osallistuvien yleistajuisten tiedemedioiden toimintaedellytyksiä; 2) lisätä yleistajuisten tiedekirjoitusten yhteiskunnallista saavutettavuutta ja vaikuttavuutta 3) käynnistää pitkäkestoista keskustelua yleistajuisen tiedejulkaisemisen laajemmista resurssiedellytyksistä sekä roolista yhteiskunnan tietovirroissa.


Hanke on voimakkaasti kaksikärkinen: sen tavoitteet hyödyttävät sekä hankkeen osallistujamedioita että laajaa yleisöä ja yhteiskuntaa. Hanke on luonteeltaan rohkea ja kokeileva – vastaavaa yhteistyötä ei ole aikaisemmin toteutettu suomalaisella tiedejulkaisukentällä. Hankkeen laajempana taustana on mediakentän muutos, joka on helpottanut ajantasaisen sisällön tuottamista avoimesti verkkoon. Samaan aikaan erityisesti sosiaalinen media on voimistanut disinformaation näkyvyyttä. Vastavoimana näille sekä tutkitun tiedon tarve että suuren yleisön kiinnostus sitä kohtaan ovat korostuneet. Tämä yhteistyöhanke haluaa vastata näihin muutoksiin pitkäkestoisesti ja ammattimaisesti vahvistaen samalla tutkitun tiedon yhteiskunnallista painoarvoa.


Hanke on rohkea avaus luoda uudenlainen sillanrakentaja tutkimuksen sekä suuren yleisön välille. Samalla hanke edesauttaa yleistajuisen tiedejulkaisukentän ammattimaistumista: käytännön työn toteuttavat toimijat, joilla on siihen soveltuva osaaminen ja kokemus tarjoten samalla yleistajuiseen tiedetoimittamiseen osallistuville tutkijoille mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviinsä eli sisällön tieteellisen tason varmistamiseen ja vuorovaikutukseen niin yhteiskunnan kuin tutkijakentän kanssa.

Työryhmä
Hankkeen vastuullinen johtaja: Miia Halme-Tuomisaari
Muut työryhmän jäsenet: Mikko PoutanenLotta Haikkola, Ninnu Koskenalho, Jari Tamminen, Anna-Maija Castrén, Sami Syrjämäki, Suvi Kansikas, Johanna Konttori

Politiikasta AntroBlogi Ilmiö – sosiologinen media kaikille Katsomukset Areiopagi.fi Versuslehti Perheyhteiskunta Khelidon – χελιδών – Pääsky Kalmistopiiri Etiikka.fi Liikkeessä yli rajojen Kummastus