Korkeakouluharjoittelu tiedeviestinnän pedagogisen kehittämisen parissa

27/10/2023

Hakuilmoitus

Allegra Lab Helsinki ry etsii harjoittelijaa tiedeviestinnän pedagogiseen kehittämiseen.

Harjoittelija tulee osaksi käynnistyvää Kehittäjäopettaja-hanketta, joka toimii Wihurin rahoituksella vuonna 2024 Tutkitusti-hankkeen puitteissa. Kehittäjäopettaja (KOPE) -hankkeen tavoitteena on edistää tutkitun tiedon käyttöä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetuksessa. Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti. Hankkeen johtajana toimii KT Raili Keränen-Pantsu.

KOPE-harjoittelijana olet osa tiedeviestinnän jatkuvasti kehittyvää kenttää, ja pääset kartuttamaan ja haastamaan osaamistasi viestinnän, oppimateriaalituotannon ja käytännön yhdistystoiminnan parissa.

Toivomme hakijalta seuraavia ominaisuuksia:

 • Koulumaailman tuntemus 
 • Kiinnostus ja kokemus oppimateriaalien tuottamisesta
 • Pedagoginen osaaminen
 • Vahva kirjallinen ilmaisu
 • Koulutustaustana esimerkiksi kasvatustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen tai humanistinen ala
 • Maisterivaiheen opiskelija
 • Visuaalisen identiteetin ymmärtäminen
 • Eduksi luetaan WordPressin perusteiden hallinta
 • Eduksi luetaan graafisen suunnittelun tai Canvan tms. ohjelman tuntemus

Tehtäviin lukeutuvat muun muassa:

 • Yleistajuisten oppimateriaalipakettien tuottaminen Tutkitusti-materiaaleista hankkeen johtajan ohjauksessa
 • Verkostoyhteistyö, esim. opettajaverkoston kanssa yhteydenpito
 • Tapahtumajärjestelyissä avustaminen 
 • Hankkeen etenemisestä päivittäminen sosiaalisen median kanaviin
 • Harjoittelijan taitojen mukaan WordPress-pohjaisten nettisivujen päivittäminen

Arvostamme ennakkoluulottomuutta ja kokeilunhalua. Kaikkea ei tarvitse osata heti, mutta peräänkuulutamme valmiutta opetella asioita tarpeen mukaan itse. Olennaista on myös halu toimia osana tiimiä ja tehdä yhteistyötä laajan verkoston kanssa. Meillä saat mahdollisuuden toteuttaa itseäsi ja visioitasi tiedeviestinnän parissa ja osallistua tutkitun tiedon vaikuttavuuden lisäämiseen.

Toivomme, että voit suorittaa harjoittelun neljän kuukauden aikana 75 % työajalla, mutta sovittavissa on myös kokoaikainen työskentely kolmen kuukauden ajan. Harjoittelutuki on eduksi, mutta ei välttämätön.

Harjoittelu tehdään etänä lukuun ottamatta tiimitapaamisia Helsingissä 1–2 krt/kk. Työtä varten tarvitset oman tietokoneen. Palkka on 1331 €/kk, ja työ alkaa 1.2.2024. (Palkkasumma päivittyy mahdollisesti 2024 alussa.)

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV osoitteeseen info@allegralabhki.fi  20.11.2023 mennessä. Haastattelut pidetään Helsingissä tai etänä viikolla 48. 

Tutkitusti-verkostoon voit tutustua tarkemmin nettisivuillamme tutkitusti.fi ja somekanavillamme (@tutkitusti Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä).  Tutkitusti on tiedeviestintäkentällä uudenlainen tapa jakaa tutkittua tietoa. Se toimii verkossa vaikuttavien yleistajuisten tiedemedioiden yhteisenä kanavana, joka nostaa eri alojen julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä ja sosiaalisessa mediassa. Tutkitusti-hankkeen tavoite on lisätä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä edistää tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.