Suomen Tiedekustantajien Liiton tuki yleistajuisen tiedekirjoittamisen työpajalle

06/04/2020

Allegra Lab Hki kiittää Suomen tiedekustantajien liittoa apurahasta! 

Hakemamme apuraha mahdollistaa koulutuskokonaisuuden järjestämisen, joka pyrkii parantamaan tutkijoiden populaareja tiedekirjoitustaitoja. Allegra Lab Helsinki haki rahoitusta kirjoitustyöpajalle, jossa työstetään keskeiseen yhteiskunnalliseen teemaan ankkuroituvaa monitieteistä temaattista kokonaisuutta. Kurssikokonaisuuteen kuuluu avoin seminaari, jossa avataan yleistajuisen tiedekirjoittamisen ydinkohtia luentojen avulla. 

Työpaja -osioon osallistuvat kirjoittajat joutuvat pureutumaan esteisiin, jotka määrittävät tieteenalarajat ylittävää kirjoittamista. Koulutuksessa pohditaan monitieteisen yleistajuisen tiedekirjoittamisen haasteita ja identifioidaan toimivia käytänteitä. 

Koulutuskokonaisuutta koordinoi tiedeviestintähanke Tutkitusti. Tutkitusti.-verkkosivusto toimii rajapintana yleistajuisen tutkitun tiedon ja tiedon etsijän välillä. Tällä hetkellä alati kasvavaan yhteistyöverkostoon kuuluu yli 20 tiedejulkaisukentän populaarijulkaisua, joiden sisällöt painottuvat yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin. Tutkitusti-verkosto on syntynyt Suomen tiedekustantajien liiton myöntämän pilottirahoituksen seurauksena, jonka avulla toteutettiin myös Tutkitusti.fi-portaali. Verkostoon kuuluu liki 30 suomalaista populaaria tiedejulkaisua.

Kokonaisuuden hallinnollisena taustatahona toimii Allegra Lab Hki ry. Populaarin tiedekirjoittamisen työpaja järjestetään yhteistyössä Tutkitusti-verkoston kanssa, josta mukana ovat mm. Politiikasta.fi, Antroblogi ja Ilmiö Media.

Kaikki apurahojen saajat löytyvät täältä.