TIEDEAGENTUURI

24/09/2020

Tiedeagentuuri Oy on Allegra Lab Helsinki ry:n omistama yritys, jonka perustimme vuonna 2016 toteuttamaan yhdistyksen toimintaideaa tukevia tilaustoimeksiantoja. Allegra Lab Hki toimii tieteen, taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa pyrkimyksenä löytää näille aloille uudenlaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusia ilmaisumuotoja.

Tutkijoina ja tiedevaikuttamisen ammattilaisina toimimme tieteen, tutkimuksen  ja viestinnän rajapinnassa. Jotta tutkittu tieto voi muuttaa maailmaa, sen täytyy kohdata muu yhteiskunta. Meidän tehtävämme on ratkaista, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Autamme tutkimusprojekteja tunnistamaan heidän hankkeensa vaikuttavuuden  ja tiivistämään sen viestintään. Tuemme hankkeita myös vuorovaikutussuunnitelmien laatimisessa.

Tuottamamme vastuullisuusselvitykset perustuvat oikean ja asiakkaalle oleellisen tiedon löytämiseen ja sen analyyttiseen soveltamiseen sekä viestinnällistämiseen.

Tutkimus ja tiede ovat meille itseisarvoja. Monialainen tiimimme hyödyntää tutkimuksellista osaamista sekä muotoilun ja taiteen keinoja vaikuttavien, erottuvien palveluiden luomiseen.

 

                                                                     info@tiedeagentuuri.com