Uusi hanke: Arvot, ideaalit & muutos: tulevaisuuden jälleenrakennuspalikoita etsimässä

17/06/2020

Kuinka arvot, ideaalit ja niiden muutos kohtaavat yhteiskunnan kriisitilanteet? Mitä tapahtuu silloin, kun vallitsevat olosuhteet muuttuvat arvoja ja ideaaleja nopeammin? Kuinka voidaan varmistaa, että arvot ja ideaalit ovat mukana päätöksenteossa ja lainsäädännössä muuttuvissa olosuhteissa?

Tämä tutkimusta, tapausanalyysiä ja yhteiskunnallista keskustelua yhdistävä hanke käsittelee näitä kysymyksiä. Erityisesti hanke pohtii, kuinka uudenlaisten ideaalien integroitumista voidaan edistää osaksi yhteiskunnan toimintaa.

Hankkeen tilaaja on Sitra, ja hanke tukee erityisesti Sitran Sivistys+-ohjelmaa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020-15.3.2021. Hankkeen vastuullinen johtaja on Allegra Lab Hkin puheenjohtaja dosentti Miia Halme-Tuomisaari. Hankeen nuorempi asiantuntija on VTM Alina Rapin.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Kestävyystieteen professsori & Eurostorie-huippuyksikön varajohtaja Reetta Toivanen sekä Helsingin Tutkijakollegiumin johtaja, professori Tuomas Forsberg. Sitran edustajina ohjausryhmässä toimivat  VTT Vesa-Matti Lahti (Johtava Asiantuntija, Ennakointi ja Strategia) sekä Sitran asiantuntija Pia Mero (Asiantuntija, Ennakointi).

Monimediainen viestintä on keskeinen osa hankkeen toteutusta. Viestinnän ytimessä ovat toisaalta sosiaalisen median kanavat, toisaalta yhteistyö valtamedian sekä Sitran viestinnän kanssa. Lisäksi viestinnässä korostuvat hankkeen tilaisuudet.
Hankkeelle avataan oma twitter-tili ’Arvot & Ideaalit’ ja lisäksi teemalle luodaan oma alasivu Tutkitusti.fi-julkaisuun. Teemasivulle koostetaan hankkeeseen liittyviä yleistajuisia kirjoituksia ja keskustelunavauksia ja tapahtumakuvauksia. Hankkeen tapahtumista ja julkaisuista viestitään Tutkitusti.fi-sosiaalisen median väylien kautta. Samalla hanke rakentuu osaksi julkista ja yhteiskunnallista keskustelua.

Lisätietoja info@allegralabhki.fi, #arvotideaalit #muutos #sivistys

Allegra Lab Helsinki toivottaa tämän myötä kaikille hyvää juhannusta!