Kärsitkö tapamaallisuudesta?

Luterilaisesta kirkosta eroaminen ja kirkon jäsenmäärän jatkuva lasku ovat muodostaneet erään 2000-luvun keskeisistä suomalaisista trendeistä.  Mikä on luterilaisen kirkon rooli suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudessa? Kärsikö tapamaallisuudesta? lähti etsimään vastauksia tähän kysymykseen Suomi Areena 2015:ssa performanssien keinoja hyödyntäen. Se rakentui elementeille, joita Kirkko Porissa on aiemmin hyödyntänyt Suomi Areena –tapahtumassa, ja toi mukaan uudenlaisia lähestymistapoja. Näissä hyödynnettiin Allegra Labin toimintaidean mukaisesti tutkimuksen, tieteen ja taiteen rajapintaa etsien siitä uudenlaisia ilmaisumuotoja osin tutuillekin yhteiskunnallisille teemoille.

Suomi Areenassa oli mukana kaksi näyttelijää Porin harrastelijateattereiden näyttelijöistä. Projektin visuaalista ilmettä hauskasti ja näyttävästi esiin tuoviin asusteisiin pukeutuneet näyttelijät tekivät jatkuvaa katuperformanssia yleisön joukossa. He keskustelivat kirkon, ihmisen ja yhteiskunnan suhteesta, sekä kirkon merkityksestä ihmisille ja suomalaiselle kulttuurille. Projektin nettisivustolle tapamaallisuus.fi koottiin taustatietoa ja yhteiskunnallista keskustelua kirkon, uskon ja uskonnon asemasta ja merkityksistä suomalaisten elämässä, ja jonka kautta – yhdessä sosiaalisen median kanssa – projektin vaiheista raportoitiin.

Kärsitkö tapamaallisuudesta? oli pilottihanke, jonka toteutti Allegra Lab Helsinki ry yhteistyössä Kirkko Porissa ja Kirkkohallituksen kanssa. Projektin keskiössä oli nettialusta www.tapamaallisuus.fi, johon koostettiin monimediaista aineistoa mukaan lukien videoita. Sivustolla oli myös aktiivinen instagram-tili ja sen puitteissa tehtiin aktiivista twiittaamista Suomi-Areenalla.

Projektin linkit
Instagram
Twitter
Youtube

Työryhmä
Vastaava johtaja: Miia Halme-Tuomisaari
Sisällöntuottajat: Ninnu Koskenalho ja Alina Suvila
Visuaalinen ilme: Kristos Mavrostomos

Yhteistyökumppanit
Kirkko Porissa, Kirkkohallitus