Kontula Electronic

Musiikkifestivaali ja kulttuuriantropologinen tutkimus muuttuvasta Kontulasta.

Hanke perustuu tieteen ja taiteen rajapinnassa toimivaan yhteistyöhön, jonka avulla pyritään sekä kehittämään uudenlaista kaupunkikulttuuria Kontulaan että ymmärtämään laajemmin, mistä lähiön kokemassa murroksessa on kyse. Yhteistyön juuret ovat viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä Jimi Tenorin kuratoimassa Kontula Electronic -musiikkifestivaalissa, joka sai työryhmän pohtimaan mahdollisuuksia tarttua alueen muutokseen ja valjastaa sen voimavarat käyttöön ennennäkemättömillä tavoilla.

Hanke yhdistää etnografisen kaupunkitutkimuksen underground-musiikkitapahtumaan ja tutkii, kuinka muutos Kontulassa näkyy dialogissa kulttuurin eri muotojen kanssa. Nykyhetkeä tarkastellaan sekä lähiön menneisyyden että sinne ulkopuolelta virtaavien vaikutteiden kautta alueen muututtua 1960- ja 1970-luvuilla rakennetusta “metsälähiöstä” 1990-luvun lama-Suomen symboliseksi keskipisteeksi ja myöhemmin erittäin monikulttuuriseksi ympäristöksi, jossa yli neljännes asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Aivan viime vuosina kansainvälistyminen on näkynyt erityisesti Kontulan ostoskeskuksen ympäristössä – alueelle on noussut useita uusia maahanmuuttajien omistamia yrityksiä ja paikka on alkanut houkutella vierailijoita myös lähiön ulkopuolelta. Kontula Electronic tähtää sekä elämyksellisen tapahtuman järjestämiseen että laajempaan tutkimukselliseen interventioon, jonka avulla tarkastellaan pidempiä kehityskaaria Suomen lähiöissä.

Hanke yhdistää taiteen ja tieteen lähestymistavat kokeilevalla, valtavirran ulkopuolisella tavalla. Sen keskipisteessä on kulttuurinen interventio, Kontula Electronic -festivaali, joka muuttaa Kontulan totunnaisen arjen radikaalisti. Tieteellinen osuus keskittyy lähiön sosiokulttuurisen kehityksen tarkasteluun kulttuuriantropologisesta näkökulmasta, arkisten käytäntöjen ja arvojen kautta menetelmillä, jotka perustuvat avoimeen, monialaiseen yhteistyöhön.

Hankkeen rahoittajana toimii Koneen Säätiö, ja sen tutkimusjohtajana VTT Pekka Tuominen

Kontula Electronic -festivaali