KOPE

Kehittäjäopettaja (KOPE) -hankkeen tavoitteena on edistää tutkitun
tiedon käyttöä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetuksessa ja
säästää opettajien aikaa tarjoamalla heille helppoja keinoja tutkitun
tiedon ottamiseksi osaksi opetusta.

KOPE käynnistyi vuonna 2022 pilotilla, jossa kartoitettiin noin kymmenen
kehittäjäopettajan joukolla opettajien tarpeita ja toiveita
opetusmateriaalien suhteen, jotka pohjaavat yleistajuisiin
tiedeartikkeleihin.

Yleistajuinen ja helposti saavutettava tutkittu tieto on tärkeää
koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka opettelevat
hahmottamaan erilaisia tietolähteitä ja arvioimaan tietoa kriittisesti.
Luotettavien lähteiden merkitys korostuu, kun maailma muuttuu
epävarmemmaksi ja tietoa käytetään yhä useammin harhaanjohtamisen
tarkoituksessa.

Erityisesti lukion opetussuunnitelmassa painotetaan eri tieteenalojen
tutkimusperusteisuuteen ja ajankohtaiseen tutkimukseen perehtymistä.
Varsinaiset tieteelliset artikkelit voivat kuitenkin olla kieleltään
vaikeaselkoisia, eikä tutkimuksen kieli avaudu ihmisille, jotka eivät
ole sitä tottuneet lukemaan.

Wihurin rahasto myönsi KOPE -hankkeen toiselle osuudelle 44 000 €:n
suuruisen apurahan käytettäväksi vuonna 2024.

Vuonna 2024 käynnistyvissä KOPE -hankkeen toisessa vaiheessa tuotetaan
opetusta varten aineistoja, jotka perustuvat yleistajuisissa
suomenkielisissä tiedemedioissa julkaistuihin artikkeleihin, jotka eivät
edellytä lukijalta aiempaa tietämystä tutkimuksen aiheesta.

Hankkeen toteuttaa Allegra Lab Helsinki ry ja yhteistyökumppanina on
Allegra Lab Helsinki ry:n alainen Tutkitusti-hanke, joka on koonnut
yhteen lähes 20 tiedemedian verkoston. Verkostoon julkaisut edustavat
monipuolisesti eri yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä, ja
siihen kuuluvat muun muassa AntroBlogi, sosiologinen media Ilmiö,
Politiikasta-lehti, Etiikka.fi ja Katsomukset.

Hanke toteutetaan näillä näkymin 12 kuukauden aikana alkaen tammikuusta
2024 päättyen joulukuuhun 2024. Hankkeen johtajana toimii Raili
Keränen-Pantsu, hankkeen koordinaattorina Allegran toiminnanjohtaja
Alina Rapin ja harjoittelijana Linnea Vuori.

Hankkeen etenemistä voi seurata @tutkitusti -kanavissa.
Lisätiedot info@allegralabhki.fi