Marmoribetonitarinoita

Marmoribetonitarinoita-projekti kertoo tarinoita suomalaisesta asumisesta ja rakentamisesta aina 50-luvulta nykypäivään hyödyntäen teknistä asiantuntijuutta, haastatteluaineistoa ja osallistuvaa havainnointia sekä arkistotutkimusta, aiempaa tutkimusta ja kaunokirjallisuutta. Projektin keskipisteenä ja inspiraationa on eräs vuonna 1955 valmistunut kerrostalo Lauttasaaressa. Talon tarinan kautta luodataan kaupunginosan historiaa ja kerrotaan tarinoita kaupungistumisesta sekä lähiökulttuurista; lähtemisestä ja saapumisesta. Samalla hanke kertoo rakentamisen ja siihen liittyvien muutosten tarinaa. Keitä olivat talon rakentajat, suunnittelijat, rakennuttajat? Minkälaiset ideaalit ’hyvästä elämästä’ ja toimivasta yhteiskunnasta ohjasivat niin tämän talon kuin kymmenien tuhansien muiden saman aikakauden talojen suunnittelua ja rakentamista?

Tämän kaiken tuo eloon haastatteluaineisto – elämänmakuiset tarinat, joissa mennyt aika on yhä läsnä. Koko hankkeelle tärkeää on teknisen ja tieteellisen osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla niin historiallisiin prosesseihin kuin nykypäivän ympäristöstä, asumisesta ja rakentamisesta käytyihin keskusteluihin mediaa ja asiantuntijaosaamista hyödyntäen. Tätä osa-aluetta syvennetään hankkeen tutkimuksellisessa osiossa vuoden 2016 aikana.

Projektin lopputulokset ovat tarkoitettuja laajalle yleisölle mukaan lukien akateeminen tutkimusyhteisö. Täten myös projektin tavoittelema ilmaisutyyli on elämänläheinen ja runsas, ja käytettävä kieli rönsyilevää ja fiktiivisen sävyistä. Tarkoitus on liikkua yleisen ja yksityiskohtaisen välissä myös henkilökuvauksissa. Projektin lopputulos on digijulkaisu, joka on visuaaliselta ilmeeltään runsas ja lukukokemukseltaan miellyttävä, mutta kuitenkin faktoiltaan täsmällinen ja analyyttiseltä otteeltaan syvällinen. Digijulkaisu tulee olemaan kaikkien vapaasti saatavilla ja tutustuttavissa

Projektin linkit
Facebook
Instagram

Työryhmä
Vastaava johtaja: Miia Halme-Tuomisaari; tekninen asiantuntija: Heidi Antikainen; sisällöllinen asiantuntija Eeva Berglund; sisällöntuottaja: Tiina-Maaria Laihi; tuottaja: Sini Suomela, viestintäkordinaattori Milla Karvonen; Visuaalinen ilme: Kristos Mavrostomos