HYVÄT KOLLEGAT!

Elämme oppineisuuden numeerisen osoittamisen, arkistoinnin ja vertailun aikaa. Oppilaitokset ja instituutit, ministeriöt ja erillislaitokset raportoivat ja arkistoivat toimiaan tietokantoihin, joiden avulla toimintojen vertailu ja arvottaminen sujuu.

Turhan tiedon seura kutsuu nyt kaikkien alojen asiantuntijoita osallistumaan turhan tiedon ja taidon tietokanta TURTAan. Tietokantaan voidaan kirjata mm. seuraavankaltaisia turhia tietoja ja taitoja:

TIEDOT
 a) tieteellisesti vaikuttamaton tieto A1
 – yksilönä tunnettu vaikutukseltaan olematon tieto A1.1
 – ryhmässä tunnettu vaikutukseltaan olematon tieto A1.2
 – vasta tulevaisuudessa saavutettava tieteellisesti vaikuttamaton tieto A1.15

 b) taloudellisesti vaikuttamaton tieto A2
 – talouteen vaikuttamattomat tutkimustulokset A.21
 – taloudellisesti vaikutukseltaan negatiiviset tutkimustulokset A.22
 – tietoja asioista, joiden tietäminen on kiusallista ja liiallista AAA114

 c) yhteiskunnallisesti vaikuttamaton tieto A3
 -yhteiskunnan perustomintaan vaikuttamaton tieto A3.1
 -yhteiskunnan arvojärjestelmiin vaikuttamaton tieto A3.2
 -yhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttamaton tieto A3.3

d)  taiteellisesti vaikuttamaton tieto G4.33

e)  kaikenmaailman haitallinen tieto A5
 -tieteellisesti haitallinen tieto A5.1
 -taloudellisesti haitallinen tieto A5.2
 -yhteiskunnallisesti haitallinen tieto A5.3
 -taiteellisesti haitallinen tieto G5.66

TAIDOT
 a) tieteellisesti tarpeeton taito B1
 b) taloudellisesti tarpeeton taito B2
 c) yhteiskunnallisesti tarpeeton taito B3
 d) taiteellisesti tarpeeton taito G7

 a) tieteellisesti haitallinen taito C 1
 b) taloudelisesti haitallinen taito C15
 c) yhteiskunnallisesti haitallinen taito C 3
 d) Taiteellisesti haitallinen taito G8

 a) tieteellisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttamaton toiminta D
 – yksilönä toimiminen D.1
 – ryhmässä toimiminen D.2
 – ilman toimijoita toimiminen (esim. tuulen puhaltaminen, oven satunnainen aukeaminen) D.15.1
 – tahaton katastrofi D.17.3

Tiedot kirjataan tietokantaan lomakkeella, joka aukeaa tästä.