Turhan tiedon seura ry. on perustettu Helsingissä 8.2.2017. Seuran tarkoituksena on koota yhteen turhan tiedon ystävät ja asiantuntijat kaikilta aloilta sekä edistää yhteiskunnassamme arvottomaksi katsotun eri alojen tiedon säilyttämistä ja vuoropuhelua.

Turha tieto on tietoa, joka syntyy ihmisen vilpittömästä ja uteliaasta tiedonjanosta, halusta oppia uutta ja löytää totuus. Turha tieto on ajatonta, ylisukupolvista, riippumatonta ja pitkäkestoisesti rakentuvaa. Se ei ainakaan näennäisesti vastaa muuttuvan työelämän haasteisiin, palvele elinkeinoelämää, ole uudistumiskykyistä ja ketterää tai nosta Suomea kestävyysvajeesta. Turha tieto o n ennakoimatonta, outoa, ihmeellistä ja joskus vaikeaselkoista. Sen tarve ei näyttäydy itsestään selvänä arjessa, eikä ole mitattavissa millään tämänhetkisillä mittareilla. Juuri näistä syistä se on paljon kestävämpää kuin tiedot ja käsitteet, joiden tuottamista tavoitellaan hyötynäkökohdista. Ihmisen luova mieli tuottaa vapaudessa turhaa tietoa ja hakeutuu turhan tiedon luokse, ja siksi se on luonteeltaan monin tavoin inhimillistä ja ajatonta, kunkin ajan arvoja ja vaatimuksia kestävämpää. Nykyisessä tehokkuutta ja talouskasvua korostavassa yhteiskunnassa on ensiarvoisen tärkeää tuottaa tietoa, joka lisää laaja­-alaista ymmärrystä, luovuutta, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. On vaalittava turhan tiedon päällekkäisyyttä, hajanaisuutta, kaoottisuutta ja monimuotoisuutta.

Turhan tiedon seura ry. on perustettu osana Koneen Säätiön rahoittamaa Turhan tiedon tietokannan luominen, digitalisaatio ja joukkoistaminen -hanketta.

Seuran hallitus 2017-2018:
FT, äänitaiteilija Taina Riikonen, pj.
Professori Janne Saarikivi, varapj.
FT,  Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Vera Mikkilä
Professori Kari Enqvist
FT, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto