Tutkas

10/12/2019

Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tutkaksen jäseninä on lähes 800 tutkijaa ja kansanedustajat.

Tutkaksen puheenjohtaja on kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Ståhle Aalto-yliopistosta.Tutkas järjestää noin kerran kuukaudessa seminaarin, johon kaikki jäsenet kutsutaan. Seuran tutkijajäseneksi pääsemisen edellytyksenä on akateemisen loppututkinnon suorittaminen ja toimiminen tutkimustehtävissä.

Tutkijakummi -hanke

Tutkas lanseerasi joulukuun alussa pilottiprojektin, joka pyrkii kaventamaan tutkimuksen ja päätöksenteon välistä kuilua tutkijakummien avulla. Pilottiprojektin lanseeraukseen eduskunnan pikkuparlamentissa osallistui torstaina 5.12.2019 kaiken kaikkiaan 36 kansanedustajaa tutkijakummeineen. Tutkijakummeja olisi ollut tarjolla enemmänkin, mutta pilotti polkaistiin energisesti käyntiin 72:n hengen voimin, mukana myös Allegralab Helsingin pj. Miia Halme-Tuomisaari.

Avajaistilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Tutkijataustan omaavana, hän korosti vastavuoroisuuden merkitystä tiedon jaossa, ja ymmärrystä sitä, että miten määritellään sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, että tutkimustulosten ja innovaation rooli päätöksenteossa. Alanko-Kahiluoto korosti myös pitkän tähtäimen näkökulmaa uudessa hankkeessa, jotta tulevaisuudessa voidaan tutkia, miten hanke on vaikuttanut puolueiden asenteiseen tutkimuksesta ja tiedosta.

Eeva Hellström Sitralta piti puheenvuoron tuoden esiin, kuinka tietoperusteisuus ja perusteltu luotettava tieto ovat relevantteja päätöksenteon kannalta. Hän käytti uuden hankkeen vertauskuvana pataa: “Laitetaan eri lähteistä tuleva tieto samaan pataan hautumaan kuin pataruoka; samoin tietoa haudutetaan dialogisesti ja vuorovaikutteisesti, mikä auttaa ongelman ratkaisua.” Puheenvuoroissa korostuivat näin ollen tiedonkäytön erilaiset lähestymistavat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Allegralab Helsingin pj. ja dosentti Miia Halme-Tuomisaari on kansanedustaja Mikko Kinnusen tutkijakummi uudessa pilottiohjelmassa. Miia Halme Tuomisaari: ”Hanke on sisällöllisesti tärkeä, sillä tutkijan uranäkymät ovat aika synkeitä, vaikka tutkittua tietoa arvostetaan. Mutta ei ole selkeää, miten on tutkimuksellisen polun arvostuksen laita. On tärkeää, että tehdään ohjelma, jossa tutkijat ovat arkipäiväisellä tasolla tärkeä osa eduskunnan toimintaa. Tämä on kansainvälisesti hieno hake, ja uudelle tutkijasukupolvelle tärkeä viesti siitä, että tutkimusta tarvitaan ja arvostetaan. ”

Mikko Kinnunen: ”Tämä on historiallinen hetki ja olen vaikuttunut. Yksi poliitikon tehtävä on hahmottaa tiedon jakoa ja nähdä kokonaisuus, sillä helpostakin asiasta voidaan tehdä viheliäinen. Jotta me voimme tehdä tulevaisuudessa järkeviä päätöksiä, niin meidän täytyy saada tutkittua tietoa. Tämä yhteistyö tutkijoiden kanssa on hieno juttu.”

”Laittakaa meidät poliitikot ajattelemaan!”, kuului kansanedustajan kommentti. Tutkas-hankkeeseen osallistuva joukko tuntui molemmin puolin olevan innokas ja optimistinen hankkeen suhteen, toiveena, että hanke voisi kasvaa niin laajaksi, että jokaisella kansanedustajalla olisi lopulta oma tutkijakummi. Kummiparit järjestäytyvät itsenäisesti ja sopivat tavoitteista ja menetelmistä keskenään. Muoto ja sitoutumisen taso ovat siis hyvinkin vapaat, mutta seuraamme mielenkiinnolla, kuinka projekti  edistää tutkitun tiedon soveltamista päätöksenteossa.