1918

VR-kokemuksessa on mahdollista tutustua Santahaminan suljetulla sotilasalueella sijaitsevaan muistomerkkiin ja hautausmaahan, sekä tarkastella sinne haudattujen vainajien nimitietoja. Kokemus muodostaa kokonaisuuden yhdessä 1918 muistopaikat Helsingissä -verkkosivun kanssa. Sivusto tuo esiin kaupungissa olevien muistopaikkojen historiaa ja muistamisen käytäntöjä sadan vuoden varrelta. 

Vuoden 1918 muistopaikkahankkeen taustalla on Helsingin kaupungin valtuustoaloite, joka edellytti Santahaminaan haudattujen yli 1300 sisällissodan uhrin nimien esiintuomista kestävällä tavalla. Projektin historiallinen tietosisältö sekä Santahaminaan haudattujen nimiä koskeva tutkimustieto on kuratoitu yleisöystävälliseen muotoon, joka ottaa huomioon monenlaiset käyttäjäryhmät koululaisista sukututkimusta tekeviin. Hankkeessa otettiin erityisesti huomioon aiheen sensitiivisyys, sekä Santahaminan erityinen luonne suljettuna sotilasalueena.

VR-kokemus on nähtävissä keskustakirjasto Oodissa sekä Sotamuseon Maneesissa Suomenlinnassa. 

Projektin sivu
www.muistopaikat1918.hel.fi

Tilaaja 

Helsingin kaupunki

Toteutus
Tiedeagentuuri (linkki) on tuottanut sekä VR-kokemuksen että verkkosivun yhteistyössä teknisten toteuttajien kanssa. 

Tiedeagentuurin yhteistyökumppanina VR-toteutuksissa toimii Verge Media Oy.

Vastaava tuottaja
Emmi Huhtaniemi